Chế tạo bi sắt thế nào? - Đá cắt đá mài

Chế tạo bi sắt thế nào?