Chế tạo đinh ba ( cào) như thế nào? - Đá cắt đá mài

Chế tạo đinh ba ( cào) như thế nào?

Chế tạo đinh ba ( cào) như thế nào?