Đặc tính của hạt mài ảnh hưởng đến đá mài như thế nào? - Đá cắt đá mài

Đặc tính của hạt mài ảnh hưởng đến đá mài như thế nào?

Đặc tính của hạt mài ảnh hưởng đến đá mài như thế nào?

Đá mài 150 x 6 x 22mm Da cat da mai – đá cắt đá mài

da mai chat luong ben va re nhat hien nay

Các hạt mài là yếu tố cần thiết của đá mài. Mỗi hạt đóng vai trò như một mũi nhọn để cắt. Mỗi hạt đá mài được thể hiện qua độ cứng, độ bền, độ ổn định cơ học, độ ổn định nhiệt, độ ổn định hóa học.

1. Độ cứng.

Khi tiếp xúc với các vật thể được mài như bề mặt gỗ, kim loại để có thể cắt,mài tốt thì hạt mài phải cứng hơn bề mặt của vật mài. Điều này phụ thuộc vào các thành phần hóa học của hạt mài, các tính nguyên dạng của cấu trúc, độ tinh khiết tinh thể của hạt mài.

2. Độ chắc.

Khả năng chịu được sự va chạm mạnh tác động vào gọi là độ chắc. Để hạt mài đạt hiệu quả cao khi mài, làm mài mòn lớp cắt cũ để tạo ra lớp cắt mới thì độ chắc của hạt mài luôn bén và phải thích hợp. Độ chắc của hạt mài thấp thì các hạt mài nhanh hao mòn dẫn đến việc cắt mài không đạt hiệu quả. Độ chắc của hạt mài lệ thuộc vào hình dạng của đá mài cũng như kích thước,hình dạng, trạng thái tinh thể của đá mài.

Đá cắt 125x1.0x22.23

da mai chat luong ben va tot nhat hien nay

3. Độ bền cơ học.

Là khả năng chiu đựng, không bị tác động khi va chạm mạnh của các hạt mài trong lúc mài mòn vật liệu. Trạng thái tinh thể, vật liệu hạt mài là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp của hạt mài. Theo nghiên cứu ứng dụng thì Zirconia alumina có độ bền cao nhất, còn black silicon carbide có độ bền cơ học cao hơn green silicon carbide.

4. Độ ổn định nhiệt và hóa học.

Khi vật liệu mài tiếp xúc với các hạt mài ở môi trường nhiệt cao dẫn đến hiện tượng đá mài bị trơ mòn.